fbpx

Kupula (oficina)

Estado previo

Un despacho de dirección representa a empresa e o seu propietario, reflexa a súa filosofía e os valores do seu negocio. Pero, ademais disto, debe ser un espazo útil para o traballo no día a día. No caso da empresa Kupula, era preciso deseñar un espazo en condicións, que permitise facer reunións e videconferencias de grupo para colaboradoras/es e empregadas/os. 

A oficina está situada nun loft de dous andares e ten unha estética moi marcada, conxugando materiais como o formigón, paredes  brancas e chans de madeira de carballo.

Ademais, existían unha serie de condicionantes. En primeiro lugar, o efecto de reverberación producido polo formigón prefabricado de paredes e teito. Tamén se detectou unha deficiente iluminación e a necesidade de mellorala sen realizar rozas. Ademais, cumpría adaptarse á estética xa existente no resto de oficinas, especialmente no tocante ao mobiliario. Por último, era necesario tamén incluír unha zona de repouso ou descanso, para os días en que o cliente fica na oficina.

A respecto do mobiliario preexistente noutras oficinas, destacaban os mobles System180, con estrutura de aluminio e frontes e costados de taboleiros compactos en branco, e as cadeiras confidentes Catifa de Arper, con base de 5 radios cromada e carcasa de polipropileno branca, combinadas con outras cadeiras operativas en negro con base de 5 radios gris aluminio.

O proxecto propón un espazo de case 34m2 aberto. Para atallar o problema do eco opérase un novo chan vinílico Enlesswood de Vorwerk a base de elastómeros ecolóxicos — fabricado con materias primas rexenerativas naturais —, instalado sen obra. Isto, en combinación co revestimento de dúas paredes con azulexo acústico redondo Baux, de lá de madeira, consegue minimizar o problema. Ademais, os azulexos combinanse coa decoración e coa imaxe gráfica da empresa.

Canto á iluminación, óptase por un esquema de tres puntos para as tres zonas do despacho (mesa de traballo, zona de relaxación e mesa de reunións). Escóllense luminarias String de Flos de intensidade regulable, e que non requiren acceder a ningunha chave, dado que se poden xestionar desde unha aplicación móbil.

En relación ao mobiliario, escóllese en función das solucións do resto de dependencias. O moble baixo deséñase ex professo coa idea de ofrecer o máximo de posibilidades de arquivo. Acompáñao a mesa Haller de USM, de patas cromadas. O sillón Varity Balance foi escollido polas súas características, que o fan apropiado para persoas con doenzas lumbares.

A zona destinada a reunións e videoconferencias céntrase nunha mesa redonda con pé central da cor da imagem corporativa, con encimeira de Rosa Porriño. Esta escolla consegue un espazo máis humano e acolledor en combinación coas cadeiras Catifa de Arper tapizadas e con base cromada. Por último, a zona de descanso, situada ao fondo, queda finalmente máis reservada e cun ambiente máis informal e relaxado.

Planos

decorazul-cando-queres-comezar

Como sería no teu negocio?

Ti tamén podes atraer clientes fieis cun establecemento feito para ser memorable, rendible e único. E todo empeza pulsando aquí:

Asesoría gratuíta
Solicitar asesoría gratuíta
Decorazul
Ola, son Sabela. Escribe aquí a túa consulta e respondereiche de 9:00 a 19:00 h. En que podo axudarche?