Todo o mundo debería poder chamar fogar a algún sitio

Xa sexa porque adquiriches unha nova vivenda baleira ou porque a que tes require adaptarse a novas circunstancias vitais, un proxecto de interiorismo integral multiplica as potencialidades dunha vivenda para converterse nun fogar. 

Reformas parciais para vivendas


Prezo: en función da superficie.
Duración: 4-5 semanas.
 • Concepto creativo adaptado á túa casa e estilo de vida particular.
 • Comunicación directa coa túa interiorista, sen intermediarios.
 • Plantas, alzados e detalles.
 • Vistas en 3D con acabados fotorrealistas.
 • Shopping list.
 • Memoria descriptiva pormenorizada: mobiliario, mobiliario a medida, detalles de carpintaría, elementos de obra con detalle en infografías 3D, iluminación, disposición de elementos, etc.
 • Soporte ilimitado no tempo de duración da obra e reforma
 • Documentación necesaria para todos os gremios que interveñen na obra.
 • Permisos e licenzas de obra necesaria para todos os gremios que interveñen na obra.
 • Xestión de servizos de pintura, electricidade, albanelaría, carpintaría e fontanaría para montaxe e instalación.
 • Xestión de permisos municipais de obra
Hai poucas cousas peores que estar a disgusto nun lugar. A boa noticia é que se pode solucionar.