Que <span style="text-decoration: underline;">non</span> é unha interiorista?

Circula desde hai uns anos unha especie de mito sobre o interiorismo. Un mito que interpreta o deseño de espazos e o traballo das e dos interioristas como unha especie de actividade superflua. Case un capricho. Trátase dun mito cunhas raíces moi concretas, pero tan erradas como considerar que, ademais de superfluo, o interiorismo é caro e improdutivo. E agora imos explicar por que.